DIY - עשי זאת בעצמך

8 דרכים לעודד ילדים לאהוב קריאה

איזה ערב אחד קלטתי שהגדולה ממש עייפה ועוד שניה מתעלפת לשינה. אז נקטתי בשיטת קיצור הדרך המפורסמת והקראתי עמוד כן עמוד לא מהסיפור. כיבינו את האור, נתנו נשיקה, העיניים נעצמו ו...הופ! "אימי, לא ראיתי את הארנבת" –"... קראי עוד...